Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses“Private Hospitals in Europe: Supporting Sustainable Health Systems”

Dear UEHP members,

We are so glad and proud to invite you to the official launch of the UEHP Factbook “Private Hospitals in Europe: Supporting Sustainable Health Systems”, which will be held at the European Parliament in Brussels, on 7 November 2017.
Please find attached our invitation and feel free to forward it to anybody that may be interested.

The agenda of the event and the registration form will be sent in due time.

We hope for the maximum participation and we encourage you and your colleagues to take part to this important event at European level.

Do not hesitate to contact me should you need further information.

Best regards,

Ilaria Giannico

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις