Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 66 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΣυνεντευξη στο Insurance World

Γρ. Σαραφιανός: Απαιτείται πιο ευέλικτη σχέση μεταξύ ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών

Αφιέρωμα συνεργασία ασφαλιστικών εταιρειών με ιδιωτικές κλινικές (μέρος γ)

Τα τελευταία νεά και την εικόνα που διαμορφώνεται στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών περιέγραψε στο iw, o κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UHEP). Συγκεκριμένα, απαντά για την ζήτηση και πως έχει επηρεαστεί όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια το καθεστώς clawback και rebate, τις εξελίξεις στην τεχνολογία κλπ.

του Νίκου Σακελλαρίου

Ο κύριος Γρηγόρης Σαραφιανός απαντά στις ερωτήσεις του iw τόσο για τη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών από τους πολίτες όσο και για τις σχέσεις με τις ασφαλιστικές.

iw? Πώς επηρεάζεται η ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες ιδιωτών τα τελευταία χρόνια;

Γρηγόρης Σαραφιανός: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, που σημαίνει αρνητικό οικονομικό ισοζύγιο για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και η ανάγκη για πρόσβαση ενός λαού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, της Ελλάδος, σε νέες καινοτόμες θεραπείες, νέες διαγνωστικές μεθόδους και νέα φαρμακευτικά σκευάσματα, θα αυξάνουν συνεχώς τις δαπάνες για την υγεία.

Όμως σε μια φτωχοποιημένη χώρα των μνημονίων, των περιορισμένων κλειστών προϋπολογισμών, της πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της δυνατότητας στοιχειώδους περίθαλψης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οδηγούν σε αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης είτε απευθείας από τους ασθενείς, είτε μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, είτε σε συνδυασμό και των δύο.

Θα μπορούσαμε βέβαια να δημιουργήσουμε οι ίδιοι ιδιωτικές ασφαλιστικές και ιδιωτικές κλινικές, μια επιπλέον ζήτηση με την αποστολή αλλοδαπών ασθενών που είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, που είτε συνεργάζονται είτε αποτελούν τις μητρικές εταιρείες των ελληνικών θυγατρικών, διότι τα κόστη νοσηλείας στην Ελλάδα, προσθέτοντας ακόμη και τα κόστη μεταφοράς και διαμονής, είναι αρκετά χαμηλότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, και ιδιαίτερα για ασθενείς από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με λίστες αναμονής που φτάνουν ή ακόμη ξεπερνούν και τον ένα χρόνο.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μια νέα ζήτηση υπηρεσιών υγείας και συμβάλλουμε από κοινού στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

iw? Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-ιδιωτικών κλινικών;

Γ.Σ.: Δυστυχώς, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν δείχνουν την ευελιξία που θα έπρεπε, διότι ζούμε σε μια εποχή που οι εξελίξεις μάς προσπερνούν. Ακόμη, τα προγράμματα δεν έχουν προσαρμοσθεί στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή ετήσια προγράμματα, χαμηλού κόστους, μικρού απαλλασσόμενου ποσού, περιορισμό των εξαιρουμένων για ασφάλιση, λόγω ηλικίας, αλλά και λόγω προηγούμενου ιστορικού, πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη σε ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα και ένταξη όλων των κλινικών στα προγράμματα υγείας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους ασθενείς για ελεύθερη επιλογή θεραπευτηρίου. Περίπου 50 γενικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές, ασφαλείς, αποδοτικές, αποτελεσματικές και άμεσες υπηρεσίες υγείας.

Ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας

iw? Τι μπορεί να βελτιωθεί επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών;

Γ.Σ.: Η προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα και η δημιουργία ποικιλίας προγραμμάτων, που θα απευθύνονται σε όλους τους συνανθρώπους μας, με ελεύθερη επιλογή ιατρού και θεραπευτηρίου. Η σχέση αυτή θα μειώσει τα κόστη για τον ασθενή, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ακόμη, η αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης των νοσηλειών, με νέες σύγχρονες μεθόδους, θα ξεκαθαρίσει τις σχέσεις των δύο πλευρών και θα εξοικονομήσει κόστη για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σήμερα, ιδιωτικές κλινικές και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την ιερή υποχρέωση να παρέχουν το αγαθό της υγείας σε όλους, λόγω της πλήρους κατάρρευσης της κοινωνικής ασφάλισης και της ΠΦΥ, αλλά και των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στους ασθενείς, αρωγοί στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, με ανθρώπινο πρόσωπο.

iw? Πώς επηρεάζεται η σχέση ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών από το καθεστώς clawback και rebate που έχει επιβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές;

Γ.Σ.: Τα ληστρικά μέτρα του clawback και του rebate αφενός στραγγαλίζουν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας αφετέρου δημιουργούν στρεβλώσεις στις σχέσεις του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύω θα πρέπει και οι δύο πλευρές να απεξαρτηθούμε από τα μέτρα αυτά και να οικοδομήσουμε μια ειλικρινή και αμοιβαία επωφελή σχέση συνεργασίας, μακριά από την κοινωνική ασφάλιση, τον ΕΟΠΥΥ.
Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές κλινικές να συμπράξουν και να συμμετάσχουν σε σχήματα ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) πάνω σε ζητήματα υγείας. Φυσικά, οι ιδιωτικές κλινικές δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συνεργατικά με τα δημόσια νοσοκομεία.

Υπηρεσίες που προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία στοιχίζουν στον φτωχοποιημένο Έλληνα φορολογούμενο πολίτη πολλαπλάσια από τον ιδιωτικό τομέα. Κι όμως, κάποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί όχι και το μάνατζμεντ ολόκληρων δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων, περιορίζοντας τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης που αναλαμβάνει να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ, και σε προέκταση ο κρατικός προϋπολογισμός, με τις συνεχείς παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με δημόσια νοσοκομεία δυσανάλογα σε αριθμό με τον πληθυσμό της και με χαμηλές πληρότητες, αλλά και με πολλές κλινικές της ίδιας ειδικότητας, που δημιουργήθηκαν επί όλων των κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση κομματικών υποχρεώσεων.

iw? Θα μπορούσαν τα νοσήλια και, κατά συνέπεια, τα ασφάλιστρα υγείας να γίνουν πιο χαμηλά, για να ανταποκριθούν και τα χαμηλότερα εισοδήματα του πληθυσμού; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Φοροαπαλλαγές πώς μπορούν να επιτευχθούν;

Γ.Σ.: Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Για να υπάρξει χαμηλό μηνιαίο ασφάλιστρο, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα του capitation για τη συντριπτική πλειοψηφία των χειρουργικών επεμβάσεων. Ακόμη, εντάσσοντας όλες τις κλινικές που έχουν τη δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, διότι η κάθε ιδιωτική κλινική, η κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικά λειτουργικά κόστη και διαφορετική ευελιξία προσαρμογής της στις απαιτήσεις της εποχής, ώστε να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους.
Επιλέγοντας οι ασφαλιστικές εταιρείες θεραπευτήρια με υψηλά λειτουργικά κόστη, δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν προσιτά προγράμματα υγείας.
Ας αφήσουν στον πελάτη τους την ελεύθερη επιλογή, η οποία θα επηρεάζει και τη διαφορετική τιμολόγηση των προγραμμάτων και διαφορετικό απαλλασσόμενο ποσό για τον ασθενή.
Συγκεκριμένες επεμβάσεις, συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι υψηλού και μη προβλέψιμου κόστους. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως, με τη μέθοδο του capitation, μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης σε όλους.

Αλλαγές…με επίκεντρο την τεχνολογία

iw? Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τα ασφάλιστρα υγείας στο μέλλον;

Γ.Σ.: Φυσικά θα επηρεάσει, όπως επηρεάζει και τον τομέα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης –που υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσουμε για να βγούμε από τα μνημόνια– ο τομέας της υγείας μπορεί να πρωταγωνιστήσει, όπως άλλωστε συνέβη και τη δεκαετία 2000-2010.
Στην Ευρώπη, οι ιδιωτικές κλινικές προσαρμόζονται στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας και ενσωματώνουν στη λειτουργία τους την επανάσταση της πληροφορικής, εξελισσόμενες σε smart κλινικές-νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τον ασθενή, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, άμεση επιστροφή στην εργασία και στην καθημερινή δραστηριότητα.
Πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, με στόχο τη μετάβαση στην ποιοτική, καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις