Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ 08/2017
Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1089/Συν.408/15.09.2017 (ΑΔΑ:Ψ7Ρ9ΟΞ7Μ-Φ10) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Αύγουστο , έως την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις