Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 157 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΣφιχτό χρονοδιάγραμμα για σειρά μεταρρυθμίσεων

Ιδιωτικές κλινικές: Προβλέπεται η θέσπιση ενιαίου νόμου για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τις ιδιωτικές κλινικές. Ως βασικά παραδοτέα, οι αρχές α) θα συμφωνήσουν μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 με τα θεσμικά όργανα τα σχέδια διατάξεων του νόμου σχετικά με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών. β) θα συμφωνήσουν έως τον Απρίλιο του 2018 τα σχέδια διατάξεων του νόμου σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό και το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών και γ) θα θεσπίσουν τον νόμο μέχρι τον Μάιο του 2018.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις