Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 76 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 11/2018 και 12/2018

Στο πλαίσιο προσαρμογής του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018) στο μηχανογραφικό σύστημα, οι υποβολές eΔΑΠΥ Κλειστής Νοσηλείας 11/2018 και 12/2018, θα υποβληθούν μετά τις 10/1/2019, εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, ώστε να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο και να μην προκύψουν προβλήματα κατά την εκκαθάρισή τους.

Για τις υποβολές που έχουν υποβληθεί ήδη και έχει αποσταλεί ταχυδρομικά το φυσικό αρχείο, θα ακυρωθούν αυτόματα στο σύστημα οι Πληροφορίες Αποστολής Κυτίου (και το Πρωτόκολλο Παραλαβής εάν υπάρχει) ώστε να προβούν οι Πάροχοι σε ακύρωσή τους και εκ νέου υποβολή τους μετά τις 10/01/2019. Τα φυσικά παραστατικά των νοσοκομειακών περιπτώσεων που έχουν αποσταλεί , θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ μετά τη νέα ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στον ίδιο φάκελο στο Κέντρο Διαλογής:

α. Το νέο Αποδεικτικό Υποβολής με τον νέο Αριθμό Υποβολής που θα προκύψει, αναγράφοντας ευκρινώς χειρόγραφα επάνω , τον προηγούμενο – ακυρωμένο Αριθμό Υποβολής

β. Το νέο αυτοκόλλητο κυτίου

γ. Το νέο Φορολογικό Παραστατικό που θα έχει προκύψει με τη νέα υποβολή

Οι υποβολές που έχουν υποβληθεί ήδη μόνο ηλεκτρονικά αλλά δεν έχει αποσταλεί το φυσικό αρχείο στο Κέντρο Διαλογής, θα πρέπει να ακυρωθούν από τους Παρόχους μέσα από τη δυνατότητα που τους δίνει η εφαρμογή και να υποβληθούν εκ νέου μετά τις 10/1/2019, οπότε και θα αποσταλούν τα φυσικά παραστατικά.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις