Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesBest Wishes

Dear UEHP members,

As the year comes to an end, we would like to thank all of you for your support and cooperation in 2019 and to wish you all the best for the festive season.

It has been another successful year for the European Union of Private Hospitals with a number of publications and events. We have continued to extend our outreach beyond the Brussels sphere, as well as achieving an ever greater impact on the EU policy agenda.

With the new EU leadership now in place, UEHP will be closely following the ambitious programme and strategic priorities of the European Council and the Von der Leyen Commission, organising debates and providing analysis on the big issues and key policy challenges in 2020 and beyond.

 Best wishes for Christmas and the New Year

alt

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις