Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesPatient safety

Dear UEHP members,

You should all have received the invitation here below to the event “Patient safety and the implementation of the Falsified Medicines Directive in the hospital environment – one year on”, that UEHP is organising in cooperation with the European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM) at the European Parliament, next 18 March from 14.30h-16.30h.

I encourage you to take part in the event and to share the event with your own members and colleagues who could be interested.

To register please visit:

https://www.eventbrite.co.uk/e/
patient-safety-and-the-implementation
ofthefalsifiedmedicinesdirectivetickets
92228675451ref=enivtefor001&invite=
MTkwMzA5Mzcvc2Vjcm
V0YXJ5Z2VuZXJhbEB1ZWhwLmV1LzA%
3D%0A&utm_source=eb_email&utm_
medium=email&utm_campaign=
inviteformalv2&utm_term=attend

Best regards,

Ilaria

Ilaria Giannico

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις