Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses«Άρση περιορισμού αριθμού τακτικών χειρουργείων δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Άρση περιορισμού αριθμού τακτικών χειρουργείων δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών της χώρας»

Σχετικά: 1. Το με αριθμ. πρωτ. 17229/11-03-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
 2. Το με αριθμ. πρωτ. 455/29-04-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Υγείας 
 
3. Το με αριθμ. πρωτ. 516/22-05-2020 εγγράφου του Υφυπουργού Υγείας
 4. Την αριθμ. πρωτ. 87/07-07-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορονοϊού covid-19

Σε συνέχεια των ανωτέρω και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άρση του περιορισμού του αριθμού των τακτικών χειρουργείων όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο Ατού ανωτέρω «3» σχετικού και την επαναφορά του προγραμματισμού και διενέργειας των τακτικών χειρουργείων, στη φυσιολογική ροή του κάθε νοσοκομείου

Επισημαίνεται ότι με ευθύνη των Διοικήσεων των Νοσοκομείων τις χώρας, θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω «1» και «2» σχετικά.

Τα ανωτέρω πρέπει να τηρούνται και από τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας με ευθύνη των διοικήσεών τους και των αρμόδιων οργάνων τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις