Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 111 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8-6-2017

https://youtu.be/7-npM4K4oVY?t=13

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πεμπτη 8 Ιουνιου 2017, απο το 33.30 εως και το τελος

 

Η διαδικασία οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά και προσβάσιμ

Στις 17 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για τις συστάσεις του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για το 2017.

Αυτές οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, παρέχονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ, του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Από την έναρξη της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχει διαπιστωθεί σε αρκετές χώρες η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας. Φέτος, αρκετά κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις για να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα υγείας τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες δράσης όσον αφορά τα συστήματα υγείας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο καθορίζονται σε ετήσια βάση από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες αυτές αποτέλεσαν τη βάση μεταγενέστερων συστάσεων για μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση κατά τα πρώτα στάδια και στην προοδευτική εφαρμογή μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ των δημοσιονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών παραγόντων. Ο Arūnas Vinčiūnas, επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

Γιατί οι «ειδικές ανά χώρες συστάσεις για την υγεία» είναι σημαντικές για τη μελλοντική καλή υγεία των πολιτών της ΕΕ;

Περισσότερα...

 

Συνεδριο για την ΥΓΕΙΑ της εφημεριδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25-5-2017

Η υγεία «φάρμακο» για την ανάπτυξη
Ο υπ. Οικονομίας εστίασε στις προοπτικές στήριξης του ΑΕΠ με επενδύσεις στον κλάδο Η υγεία «φάρμακο» για την ανάπτυξη Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρει ο τομέας της Υγείας υπογράμμισε ο υπ. Οικονομίας, Δ. Παπαδημητρίου, μιλώντας χθες στο 1ο Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» για τον κλάδο της Υγείας, με τίτλο «Ο ρόλος της Υγείας στην ανάπτυξη». Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε τη σημαντική ώθηση που μπορούν να λάβουν οι εξαγωγές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, με το οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί το 0,5 δισ. ευρώ ετησίως, εφόσον επιτευχθεί προσέλευση κάθε χρόνο 100.000 ασθενών. Επίσης, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας η κυβέρνηση επιδιώκει τη δέσμευση εκ μέρους των πολυεθνικών ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα διενεργηθούν στη χώρα μας κλινικές μελέτες αξίας 1 δισ. ευρώ.

 

Έλενα Κουντουρά Η υπουργός Τουρισμού στο συνέδριο της «Ν» Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας αποτελεί πεδίο δράσης με σημαντικές οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. σε Περιβάλλον έντονων προκλήσεων
Ο υπουργός επεσήμανε τη σημαντική ώθηση που μπορούν να λάβουν οι εξαγωγές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να μπορεί να υπερβεί το 0,5 δισ. ευρώ ετησίως διαχρονικά, εφόσον επιτευχθεί μία ετήσια προσέλευση 100.000 ασθενών. Επίσης στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με καθαρούς όρους και ορίζοντα τετραετίας για τον κλάδο, προκειμένου να αποτελέσει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, στα πλαίσια μιας γενικότερης συμφωνίας η κυβέρνηση επιδιώκει τη δέσμευση εκ μέρους των πολυεθνικών ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα διενεργηθούν στη χώρα μας κλινικές μελέτες που θα αποφέρουν τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν και επενδύσεις στην παραγωγή κατ συσκευασία φαρμάκων.

Περισσότερα...

 

Επιστολη - αποριες για τα σημειωματα CLAW BACK 2014

Κύριο
Σωτήρη Μπερσίμη
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ         Αριθμ. Πρωτ. 326
Ενταύθα                    Αθηνα, 23-5-2017

Κύριε Πρόεδρε

Στις αρχές του μήνα αναρτήθηκαν στο e-dapy τα σημειώματα Claw Back κάθε Κλινικής για το 2014, βάσει της Υπουργικής Απόφασης Γ3γ/65273, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Β 2036 17-9-2015, που ο υπολογισμός του στηρίζεται σε ένα αλγόριθμο που τροποποιεί ένα προηγούμενο και ισχύει μόνο για το 2014.

Για την επαλήθευση του ακριβούς ποσού Claw Back απαιτείται η γνώση κάποιων συνολικών στοιχείων του κλάδου για τα οποία εξέδωσε Ανακοίνωση στις 9-5-2017, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και υπογράφεται από τον Διευθυντή της.

Όμως από την ανάγνωση των στοιχείων προκύπτουν ερωτήματα για την ορθότητα τους αλλά και αδιαφάνεια για τους συντελεστές Β, Γ και Η με αποτέλεσμα να γίνομαι αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από δεκάδες συναδέλφους.

Ειδικότερα η Ανακοίνωση αναγράφει:

  1. Σύνολο προϋπολογισμού κλάδου 235.000.000 :12 = 19.583.333,33€

Σύνολο μηνιαίων μέσων όρων υποβολών κλάδου (σύμφωνα με την ανακοίνωση ) = 27.538.764,48€.

Διαιρώντας το 19.583.333,33 με το 27.538.764,48 = 28,888% που αποτελεί τον Μέσο Όρο Claw Back του κλάδου !!!!! ???? …..άρα……………. αυτό σημαίνει ότι κάποιοι,

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον κλάδο της Υγείας

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
Divani Caravel Hotel, Αθήνα

12.10 – 14.10 Ενότητα 2: Ανάπτυξη μέσω της ιδιωτικής υγείας

12.10 – 13.15  1o Πάνελ: Υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας

Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας και οι προοπτικές από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Νεκτάριος Μανάτος, Διευθυντής Πωλήσεων, Bradex, Όμιλος DEMO

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Αντιπρόεδρος, Συμβούλιο Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Πρόεδρος,  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

Γρηγόρης Σαραφιανός, Προεδρος, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Μέλος ΔΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UEHP)

Γιώργος Ι. Στάθης, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ)

Απόστολος Τερζόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης, Όμιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Συντονισμός: Αθανάσιος Π. Βοζίκης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

Συνεδριο για την ΥΓΕΙΑ της εφημεριδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 25-5-2017

 

Η απόφαση για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων

Δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση για τη νέα βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων. Συγκεκριμένα η Απόφαση αυτή που υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο προβλέπει :

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

Αναπτυξιακή ώθηση με συμπράξεις ιδιωτικού - δημόσιου τομέα υγείας

Συνέδριο «Ν»: Η μείωση της κρατικής δαπάνης δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλά και προοπτικές νέων δραστηριοτήτων μέσω ΣΔΙΤ

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 14:43

Από την έντυπη έκδοση

 

Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υγείας και οι προοπτικές από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης του πρώτου πάνελ, της ενότητας «Ανάπτυξη μέσω της ιδιωτικής υγείας» του 1ου Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» για τον κλάδο της υγείας. Προλογίζοντας το πάνελ, ο συντονιστής Αθανάσιος Βοζίκης, επίκουρος καθηγητής, διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το θέμα «ακούγεται μάλλον αιρετικό, για να μην πω εχθρικό, όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά γενικότερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας».

Γιώργος Ι. Στάθης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ):
«Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία»

Η υγεία είναι μία παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας έχουμε εισροές και κόστος και από την άλλη έχουμε εκροές υπηρεσιών των οποίων δεν ελέγχουμε την ποιότητα. Θα πρέπει να κάνουμε κατανοητό λοιπόν πρωτ’ απ’ όλα ότι δεν υπάρχει δωρεάν υγεία. Το δεύτερο είναι η έλλειψη μιας εθνικής συμφωνίας σχετικά με το ύψος των δαπανών υγείας. Για το ποιο θα είναι το ποσοστό που μπορεί το Δημόσιο να διαθέτει. Μετά να κάνουμε την εσωτερική κατανομή, δηλαδή τόσα θα πάνε στην πρόληψη, τόσα στην πρωτοβάθμια και τόσα στη δευτεροβάθμια υγεία. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές χώρες παρατηρείται μία σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα η οποία μερικές φορές είναι και πολύ προχωρημένη. Στη Γερμανία το 30% των δημόσιων νοσοκομείων έχουν ιδιωτικοποιηθεί, ενώ τέτοιες προεκτάσεις υπάρχουν και στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Εδώ συζητάμε για τη διατήρηση από το Δημόσιο της ιδιοκτησίας των νοσοκομείων και για τις συμπράξεις οι οποίες επιβάλλονται κυρίως από το γεγονός ότι το Δημόσιο δεν έχει πλέον κεφάλαια. Οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί που έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα στον χώρο της υγείας δεν είναι χαζοί, ούτε αποβλέπουν απλώς και μόνο στο να εξαγοράσουν 1-2 ιδιωτικά νοσοκομεία. Έχω την αίσθηση ότι αποβλέπουν μέσω των ιδιωτικών νοσοκομείων την είσοδό τους και στον δημόσιο τομέα».

Γρηγόρης Σαραφιανός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), μέλος δ.σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων (UEHP):
«Μετατροπή σε smart hospitals»

«Δυστυχώς οι δαπάνες για την υγεία εντάχθηκαν από το πρώτο κιόλας μνημόνιο στις δεσμεύσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής και μειώθηκαν στα 1.248 ευρώ ανά πολίτη από τα 1.908 ευρώ που ήταν το 2009. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε χαρακτηριστικά αναδυόμενης αγοράς παρότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας ακροβατεί μεταξύ της επιβίωσης και της αναστολής λόγω αφενός των ληστρικών μέτρων του rebate και του clawback και αφετέρου της μετακίνησης των ασθενών από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο. Ιδιαίτερα τα τελευταία clawback που μας ήρθαν πριν από λίγες μέρες ξεπερνούν σε ποσοστό το 40% και φτάνουν μέχρι το ποσοστό -και δεν υπερβάλλω- 96%. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλάζοντας φυσικά το μίγμα των ασθενών, προσελκύοντας τους ξένους ασθενείς -και εδώ θέλει μεγάλη προσπάθεια-, εξασφαλίζοντας τραπεζική ρευστότητα που είναι ένα πολιτικό θέμα που είναι απαραίτητη για την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προσαρμοζόμενοι στην πρόοδο της ιατρικής, ενσωματώνοντας στη λειτουργία μας νέες θεραπευτικές μεθόδους γιατί η ιατρική εξελίσσεται ταχύτατα. Και φυσικά ενσωματώνοντας την επανάσταση της πληροφορικής μετατρέποντας τις κλινικές μας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε smart hospitals. Και φυσικά επιδεικνύοντας εξωστρέφεια».

Ο αναπληρωτής γ.γ. του υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός, στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη του συνεδρίου, επεσήμανε ότι «σε περιόδους ύφεσης, η υστέρηση εσόδων καθιστά αναγκαία την απαίτηση για εθνικό σύστημα υγείας», τονίζοντας ότι στα επόμενα χρόνια και ο ιδιωτικός κλάδος υγείας θα έχει έναν πολύ κρίσιμο

ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος.

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

Ευκαιρίες ανάπτυξης με την βοήθεια του κλάδου της Υγείας «αναζήτησαν» σε συνέδριο

Ευκαιρίες ανάπτυξης με την βοήθεια του κλάδου της Υγείας «αναζήτησαν» σε συνέδριο

  • Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη IATROPEDIA.GR
  • 26 Μάϊος 2017 | 07:44

Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και τις ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρει ο τομέας της Υγείας υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου, μιλώντας στο 1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον Κλάδο της Υγείας με τίτλο «Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη».

Ο υπουργός επισήμανε επίσης τη σημαντική ώθηση που μπορούν να λάβουν οι εξαγωγές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας μέσω του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να μπορεί να υπερβεί το μισό δισ. ευρώ, εφόσον επιτευχθεί μία ετήσια προσέλευση 100.000 ασθενών. Και στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με καθαρούς όρους και ορίζοντα τετραετίας για τον κλάδο του φαρμάκου και ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δέσμευση εκ μέρους των πολυεθνικών ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα διενεργηθούν στην χώρα μας κλινικές μελέτες που θα αποφέρουν τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

«Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα στην εθνική τουριστική πολιτική και η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας είναι μία μορφή τουρισμού με σημαντικές οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις», τόνισε η υπουργός Τουρισμού κατά την ομιλία της, κα Έλενα Κουντουρά. Η κ. Κουντουρά, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο δρομολογεί νομοθετικό πλαίσιο που συνδέει τον τομέα υγείας με τον τουρισμό έτσι ώστε να καλυφθούν κενά και ελλείψεις από το παρελθόν.

Περισσότερα...

 

EU Health Award 2017

Dear partners,

DG SANTE has launched the EU Health Award on Monday 15th May, a Prize aiming to honour three NGOs who distinguished themselves through initiatives that contribute to a higher level of public health in the European Union.

This year, the EU Health Award will reward initiatives promoting vaccination.

The 2 previous editions have rewarded initiatives fighting against Ebola epidemics and Antimicrobial Resistance (AMR).

Περισσότερα...

 

Συνεντευξη στο www.iatropedia.gr

11-5-2017
Διαδικτυακη LIVE συνεντευξη στο iatropedia.gr δοθηκε σημερα απο τον Προεδρο της ΠΕΙΚ διαρκειας 45 λεπτων οπου εγινε αναφορα στα προβληματα που αντιμετωπιζουν οι ιδιωτικες κλινικες αλλα και υγεια γενικοτερα μαζι με τις επερχομενες αλλαγες απο τον ερχομενο Ιουνιο στην Πρωτοβαθμια Περιθαλψη οπου θα απαιτειται η παραπομπη απο Οικογενειακο Ιατρο ή Νοσοκομειο του ΕΣΥ για εισαγωγη σε Κλινικη.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

https://m.youtube.com/watch?v=hkwc5fU9T8w

 

Δημοσιευμα εφημεριδας ΠΑΡΟΝ 14-5-2017

Πακέτο υπηρεσιών υγείας «Free Clinic» από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας
Πακέτο υπηρεσιών υγείας «Free Clinic» από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας Στην προσπάθειά τous να επιβιώσουν και να απεξαρτηθούν από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και με επίκεντρο τον ασθενή που λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν μπορεί να νοσηλευθεί σε ιδιωτικές κλινικές, τα μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας (ΣΙΚΕ) προχώρησαν στη δημιουργία ενός Προγράμματος Υγείας που δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης όλων σε ιδιωτικές κλινικές σε όλη τη χώρα. Το πακέτο υπηρεσιών υγείας «Free Clinic» του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας προσφέρει -έναντι προκαθορισμένου τιμήματος- προνομιακές τιμές στο σύνολο των παροχών πρωτοβάθμιας υγείας και για πρώτη φορά 90 χειρουργικές επεμβάσεις δωρεάν για το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και τον προεγχειρητικό έλεγχο,

Περισσότερα...

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις