Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 54 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


BHMA on line 2-11-2012

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάζουν οι ασφαλισμένοι του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τη νοσηλεία τους σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές. Αν ισχύσει ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι θα έχουν ποσοστό συμμετοχής από 30% έως 50% στο κόστος νοσηλείας το οποίο μέχρι τώρα καλύπτεται από το Ταμείο.

Σήμερα, οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές  πληρώνουν μόνο τη διαφορά που προκύπτει από την τιμή της ιατρικής πράξης, που ισχύει στο συγκεκριμένο Νοσηλευτήριο, και του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (κόστος ιατρικής και διαγνωστικής πράξης ή νοσηλείας με βάση το κρατικό τιμολόγιο).

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, εκτός από τη διαφορά της τιμής, οι ασθενείς θα πληρώνουν και συμμετοχή επί του ποσού που σήμερα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Ουσιαστικά, δηλαδή, μειώνεται το ποσοστό αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ και το «βάρος» μετακυλίεται στον ασθενή. Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ το ποσοστό συμμετοχής θα είναι 50% και για τους ασφαλισμένους των άλλων Ταμείων θα είναι 30%. Από μέτρο εξαιρούνται οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Η διαφοροποίηση των ασφαλισμένων ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει ένας «Ενιαίος Οργανισμός» έχει δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Ο λόγος όμως, για τον οποίο οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από τους υπολοίπους, είναι επειδή καταβάλουν μικρότερες εισφορές (σήμερα πληρώνουν 12 ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να διπλασιαστεί).

Πάντως, ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ είχε «κολλήσει» μέχρι την Παρασκευή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομικών έχουν διαμηνύσει στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, υπεύθυνο για τον ΕΟΠΥΥ, κ. Μάριο Σαλμά ότι από τον νέο Κανονισμό δεν προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, παρά τις τροποποιήσεις που γίνονται εις βάρος των ασφαλισμένων.

Κύκλοι του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ θέτουν και ζητήματα νομιμότητας, αφού _ όπως αναφέρουν _ για πρώτη φορά η πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού δεν έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, αλλά από επιτροπή που όρισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, με τη συμμετοχή του άτυπου συμβούλου του, καθηγητή της ΕΣΔΥ, κ. Ν. Μανιαδάκη και ενός εκ των διευθυντών του ΕΟΠΥΥ (ορθοπεδικός στο επάγγελμα) κ. Ι. Βαφειάδη. Στον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται σαφώς ότι ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Υγείας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον κ. Βαφειάδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, στις 24 Οκτωβρίου, δίδοντάς τους μόνο μία ημέρα διορία για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Στο υπουργείο Οικονομικών πήγε με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου.

Σε ποια σημεία διαφώνησαν μέλη του Δ.Σ.

Τη διαφωνία τους για τουλάχιστον τρία σημεία του νέου Κανονισμού Παροχών, εξέφρασαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Εκτός από τη μείωση της κρατικής αποζημίωσης, για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές, καταγγέλλουν ότι με τον νέο Κανονισμό, οι ασθενείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και στους ασφαλισμένους των άλλων Ταμείων. «Πρόκειται για πρωτοφανή διάκριση των ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες περίθαλψης από έναν Ενιαίο Οργανισμό», δηλώνει προς Το Βήμα ο κ. Γρ. Λεοντόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

2-11-2012

Η πληρωμη των Νευροψυχιατρικων κλινικων καθυστερει

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ νεα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ εκδοθηκε απο το Υπουργειο Υγειας το απογευμα της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-11-2012

Με νεα αποφαση του Υπουργειου Υγειας οι νεες τιμες φαρμακων ισχυουν για τα ιδιωτικα φαρμακεια απο το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

ΕΤΑΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΔΟΕΑΠ εντος και εκτος

2-11-2012

Καταψηφισθηκαν στην Βουλη τα αρθρα για την ενταξη των ταμειων στον ΕΟΠΥΥ. Σχετικη προβλεψη θα κατατεθει ξανα την ερχομενη εβδομαδα στο ενα και μοναδικο αρθρο του μνημονιου 3 που θα πρεπει να ψηφισθει για να λαβουμε την περιβοητη δοση των 31,5 δις.

 

ΦΕΚ Β 2810 17-10-2012 Αποδοση εισφορων απευθειας στον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522 (6)

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παροχών ασθένειας σε είδος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων

του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 40021/20782/2565 κοινής υπουργικής απόφσης (ΦΕΚ 468 Β΄) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και της διασφάλισης της έγκαιρης μεταβίβασης των ασφαλιστικών εισφορών, που εισπράττονται υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) και του άρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ούτε στους Προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι Κλάδοι και Υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος αποδίδονται σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. άμεσα και ταυτόχρονα με την κατάθεσή τους από τους υπόχρεους των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότες και ασφαλισμένους.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της υπ' αριθμ. 40021/20782/2565 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 468 Β΄) προθεσμίες απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ

26-10-2012

Σας ενημερωνουμε οτι

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

Υποβολη στοιχειων απο Μ.Τ.Ν. ιδιωτικων κλινικων

Aθήνα, 30/10/2012

Αρ. Πρωτ.: οικ. 45541

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας

Προς: Τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ΜΧΑ και ΜΤΝ

ΘΕΜΑ :«Αποστολή στοιχείων»

 

 

 

Με το παρόν έγγραφο, ζητούνται στοιχεία από τις ιδιωτικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), σχετικά με τους ενταγμένους στη μονάδα για τακτική αιμοκάθαρση νεφροπαθείς ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ και οι οποίοι διαμένουν εκτός αστικού κέντρου, σύμφωνα με την δηλωθέντα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους στα μητρώα ασφαλισμένων του Οργανισμού.

 

 

 

Η ονομαστική κατάσταση θα αποσταλεί μέσω  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , με θέμα αποστολής μηνύματος «Κατάσταση νεφροπαθών που διαμένουν εκτός αστικού κέντρου» και μέχρι τις 15/11/2012.

 

Πρότυπο της κατάστασης (σε αρχείο) μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού

 

Ιωάννης Ν. Βαφειάδης

 

 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ στον ΕΟΠΥΥ

2-11-2012

Ανελαβε σημερα Παρασκευη 2-11-2012 επισημα τα καθηκοντα του ο νεος Προεδρος του ΕΟΠΥΥ κος Παπαγεωργοπουλος. Ευχομαστε ολοψυχα καλη επιτυχια στο εργο του και ελπιζουμε να υπαρξει μια γονιμη και εποιδομητικη συνεργασια με τους παροχους προς οφελος της υγειονομικης περιθαλψης στην χωρα μας.

 

ΝΕΤ - ΕΡΤ 3

Στα Δελτια Ειδησεων της ΝΕΤ και ΕΡΤ3 της 30-10-2012 μιλησε ο Πρεοδρος της ΠΕΙΚ σχετικα με την αποφαση του Υφυπουργου Οικονομικων κου Μαυρογανη για την υποχρεωση υποβολης καταστασεων ασθενων στην Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων απο τις Ιδιωτικες Κλινικες, προκειμενου να γινεται διασταυρωση του ποθεν εσχες των ασθενων που επιλεγουν τον ιδιωτικο τομεα της υγειας.

Πατηστε εδω σημειο 43.20

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2-11-2012

Συμφωνα με το νομοσχεδιο που κατατεθηκε στις 12-10-2012 στην Βουλη των Ελληνων για την κυρωση Πραξης Νομοθετικου Περιεχομενου οι Ιδιωτικες Κλινικες συνεχιζουν να προμηθευονται Πετρελαιο Θερμανσης.

 

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΟΠΥΥ

27-10-2012
Eχει σταλει στο Εθνικο Τυπογραφειο η Υπουργικη αποφαση που τροποποιει τον Κανονισμο Παροχων του ΕΟΠΥΥ. Συμφωνα με αυτην καθιερωνεται συμμετοχη του ασφαλισμενου οταν η τιμολογηση γινεται με ΚΕΝ σε ποσοστο 30% για τους ασφαλισμενους του ΕΟΠΥΥ εκτος αυτων του ΟΓΑ για τους οποιους καθιερωνεται ποσοστο συμμετοχης 50%. Εξαιρουνται μονο οι Καρδιοχειρουργικες επεμβασεις. Ακομη, μεωνεται το νοσηλιο της ΜΕΘ και καθοριζεται ανωτατο πλαφον διαφορας νοσηλειας που μπορουν να χρεωνουν οι κλινικες σε αναβαθμιση θεσης σε ποσοστο 35% για τρικλινο και 45% για δικλινο. Για τους ασθενεις που τιμολογουμε με ημερησιο νοσηλιο το ποσοστο συμμετοχης καθοριζεται σε 10% και 20% αναλογα σε ποιο ταμειο ανηκει ο ασθενης. Ακομη οριζεται οτι τα φαρμακα των Αιμοκαθαρομενων ασθενων θα χορηγουνται αποκλειστικα απο τα Φαρμακεια των Ιδιωτικων Κλινικων. Δινεται η δυνατοτητα στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να υπογραφει διαφορετικες συμβασεις με καθε συμβαλλομενο με διαφορετικο ποσο ΚΕΝ και ημερησιου νοσηλιου καθως και αλλες παροχες.
Μεσα σε ενα τριμηνο ολες οι κλινικες θα ταξινομηθουν σε κατηγοριες και θα εισπρατουν διαφορετικο νοσηλιο !!!! με αγνωστες προδιαγραφες και κριτηρια...
Συμπερασματικα, η νοσηλεια των ασθενων του ΕΟΠΥΥ αλλαζει καθοριστικα για την επιβιωση του κλαδου και μαλιστα αμεσα απο την δημοσιευση σε ΦΕΚ εντος της εβδομαδος, χωρις να εχει προηγηθει διαβουλευση.
ΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

18-10-2012

Νεο Δελτιο τιμων Φαρμακων ανακοινωσε χθες αργα το βραδυ το Υπουργειο Υγειας με σημαντικες μειωσεις σε ολα τα φαρμακα.

Το νεο δελτιο ισχυει για την Φαρμακοβιομηχανια και τους εισαγωγεις απο Δευτερα 22-10-2012, για δε τα Φαρμακεια απο 1-11-2012.

Συνεπως ακομη μια απομειωση τιμων επομιζονται οι ιδιωτικες κλινικες αναγκαζομενες να πουλησουν κατω του κοστους !!!

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις