Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


Τα προβλήματα του κλάδου των Ιδιωτικών Κλινικών σε συνθήκες κρίσης

 

Του Γρηγόρη Σαραφιανού

Σειρά προβλημάτων αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ιδιωτικών κλινικών, πολλά από τα οποία είναι χρόνια θεσμικά αιτήματα, που δεν επιλύθηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και άλλα ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, της εφαρμογής των δυο μνημονίων αλλά και της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση του κλάδου.

Τα χρόνια αιτήματα, που θα τεθούν τις επόμενες ημέρες στην νέα πολιτική ηγεσία, είναι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας μας και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, η τροποποίηση του ποσοστού κέρδους των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών και η απελευθέρωση της παροχής εκπτώσεων από την Φαρμακοβιομηχανία, η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 6,5%, το οποίο θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και θα μειώσει τις υποχρεώσεις του προς τις Ιδιωτικές Κλινικές.

Ακόμη, η κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων για την εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσων και μη ακτινοβολιών στις ιδιωτικές κλινικές που οδηγούν σε υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, σε δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη πρόσβαση σε νέες θεραπείες αλλά και σε νέες διαγνωστικές μεθόδους, ως συνέπεια της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των ιατρικών μηχανημάτων και σε απαγόρευση νέων επενδύσεων!

Η κατάργηση του τέλους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, διότι ο ελάχιστα απαιτούμενος χώρος για την λειτουργία μας καθορίζεται από σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων, δηλαδή υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του ΟΓΑ & χαρτοσήμου, και τέλος, η ανακοστολόγηση του νοσηλίου και των ιατρικών πράξεων που παραμένουν σταθερά από το 1992 !!! και για τις οποίες όλοι οι μέχρι σήμερα Υπουργοί έχουν αναγνωρίσει ότι είναι εξωπραγματικές αλλά κανείς δεν προχώρησε στην υλοποίηση μιας πραγματικής, για τα σημερινά δεδομένα, ανακοστολόγησης τους.

Πρωταρχικής σημασίας όμως για τον κλάδο, που επηρεάστηκε άμεσα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, με την μετακίνηση ασθενών από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα κατά 30% την τελευταία διετία, επιβαρύνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου, είναι η εξασφάλιση σταθερής και ικανοποιητικής ροής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ που αποτελεί την αφετηρία αλλά και την καθοριστική παράμετρο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η ολική κατάρρευση του σαθρού δημιουργήματος του ΕΟΠΥΥ θα συμπαρασύρει όλο τον Ιδιωτικό τομέα της υγείας και σε προέκταση όλου του Εθνικού συστήματος υγείας.

Αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα, καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της λειτουργίας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας με τα υψηλή ποιοτικά standards που παρέχουμε μέχρι σήμερα, ο καθορισμός τακτικών ανά μήνα πληρωμών προκαταβολών, οι εκκαθαρίσεις και πληρωμή του υπολοίπου των λογαριασμών και η τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών σχετικά με την ημερήσια Φαρμακευτική αποζημίωση των νοσηλευομένων ασθενών, που έχει εξωπραγματικά καθορισθεί σε 8€!

Ήδη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά το πρώτο επτάμηνο της λειτουργίας προς τον κλάδο ανέρχονται στα 100 εκατ. ευρώ. 

Ζητάμε ακόμη, άμεσα, από την νέα πολιτική ηγεσία, σαφή, χωρίς υπεκφυγές, δέσμευση για τον χρόνο αποπληρωμής του χρέους των ασφαλιστικών ταμείων που συνέστησαν αλλά και προσχώρησαν μετέπειτα στον ΕΟΠΥΥ, από το 2007 έως το 2011, συνολικού ύψους 700 εκατ. περίπου, προς τις 140 κλινικές, διότι περαιτέρω καθυστέρηση θα δημιουργήσει δισεπίλυτα προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών μας, με αποτέλεσμα να απειλούνται το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών, αλλά ιδιαίτερα οι μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

Είμαστε αποφασισμένοι και το διαμηνύουμε ότι, δεν θα δεχτούμε καμία περικοπή, κανένα rebate. Προσφέρουμε την μη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας, τους οποίους όμως έχουμε επιβαρυνθεί είτε με κεφάλαια κίνησης είτε με τα επιτόκια του factoring που τα έχουμε εκχωρήσει.

Τέλος, πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικά δεδομένα και να προσδιοριστεί μια ΣΑΦΗΣ και ΒΙΩΣΙΜΗ σχέση μεταξύ των εισφορών των ασφαλισμένων στα ταμεία και των παροχών που έχουν υποσχεθεί να παρέχουν στους ασφαλισμένους.

Η καλή υγεία είναι μια σημαντική προσδοκία του πληθυσμού, στο πλαίσιο της γενικής ευημερίας τους. 

Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών καλής υγείας πρέπει να καταστεί πολιτική προτεραιότητα. Και θα επιτευχτεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, κλείσιμο ζημιογόνων δημόσιων νοσοκομείων, πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης, πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών και προμηθειών, συνένωση κλινικών αλλά και νοσοκομείων και μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε οργανισμό αγοράς και όχι παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Η οικονομική κρίση ας αποτελέσει την ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές.

Βέβαια, δεν μπορείς να παρέχεις υγειονομική περίθαλψη(φαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρωτοβάθμια) μόνο με 41 € τον μήνα που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα πολίτη !!!

* Ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός  είναι Πρόεδρος ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών ΚλινικώνΠηγή:www.capital.gr

 

Αρθρο του Γρηγόρη Σαραφιανού στο www.capital.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Πεμπτη 23 Αυγουστου 2012

Σειρά προβλημάτων αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ιδιωτικών κλινικών, πολλά από τα οποία είναι χρόνια θεσμικά αιτήματα, που δεν επιλύθηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και άλλα ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, της εφαρμογής των δυο μνημονίων αλλά και της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση του κλάδου.

Τα χρόνια αιτήματα, που θα τεθούν τις επόμενες ημέρες στην νέα πολιτική ηγεσία, είναι η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας μας και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες, η τροποποίηση του ποσοστού κέρδους των φαρμακείων των ιδιωτικών κλινικών και η απελευθέρωση της παροχής εκπτώσεων από την Φαρμακοβιομηχανία, η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 6,5%, το οποίο θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και θα μειώσει τις υποχρεώσεις του προς τις Ιδιωτικές Κλινικές.

Ακόμη, η κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων για την εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσων και μη ακτινοβολιών στις ιδιωτικές κλινικές που οδηγούν σε υποβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, σε δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη πρόσβαση σε νέες θεραπείες αλλά και σε νέες διαγνωστικές μεθόδους, ως συνέπεια της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των ιατρικών μηχανημάτων και σε απαγόρευση νέων επενδύσεων!

Η κατάργηση του τέλους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, διότι ο ελάχιστα απαιτούμενος χώρος για την λειτουργία μας καθορίζεται από σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, η κατάργηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων, δηλαδή υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, του ΟΓΑ & χαρτοσήμου, και τέλος, η ανακοστολόγηση του νοσηλίου και των ιατρικών πράξεων που παραμένουν σταθερά από το 1992 !!! και για τις οποίες όλοι οι μέχρι σήμερα Υπουργοί έχουν αναγνωρίσει ότι είναι εξωπραγματικές αλλά κανείς δεν προχώρησε στην υλοποίηση μιας πραγματικής, για τα σημερινά δεδομένα, ανακοστολόγησης τους.

Πρωταρχικής σημασίας όμως για τον κλάδο, που επηρεάστηκε άμεσα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, με την μετακίνηση ασθενών από τον ιδιωτικό προς τον δημόσιο τομέα κατά 30% την τελευταία διετία, επιβαρύνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου, είναι η εξασφάλιση σταθερής και ικανοποιητικής ροής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ που αποτελεί την αφετηρία αλλά και την καθοριστική παράμετρο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η ολική κατάρρευση του σαθρού δημιουργήματος του ΕΟΠΥΥ θα συμπαρασύρει όλο τον Ιδιωτικό τομέα της υγείας και σε προέκταση όλου του Εθνικού συστήματος υγείας.

Αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα, καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της λειτουργίας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας με τα υψηλή ποιοτικά standards που παρέχουμε μέχρι σήμερα, ο καθορισμός τακτικών ανά μήνα πληρωμών προκαταβολών, οι εκκαθαρίσεις και πληρωμή του υπολοίπου των λογαριασμών και η τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών σχετικά με την ημερήσια Φαρμακευτική αποζημίωση των νοσηλευομένων ασθενών, που έχει εξωπραγματικά καθορισθεί σε 8€!

Ήδη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά το πρώτο επτάμηνο της λειτουργίας προς τον κλάδο ανέρχονται στα 100 εκατ. ευρώ.

Ζητάμε ακόμη, άμεσα, από την νέα πολιτική ηγεσία, σαφή, χωρίς υπεκφυγές, δέσμευση για τον χρόνο αποπληρωμής του χρέους των ασφαλιστικών ταμείων που συνέστησαν αλλά και προσχώρησαν μετέπειτα στον ΕΟΠΥΥ, από το 2007 έως το 2011, συνολικού ύψους 700 εκατ. περίπου, προς τις 140 κλινικές, διότι περαιτέρω καθυστέρηση θα δημιουργήσει δισεπίλυτα προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των δανειακών αναγκών μας, με αποτέλεσμα να απειλούνται το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών, αλλά ιδιαίτερα οι μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Είμαστε αποφασισμένοι και το διαμηνύουμε ότι, δεν θα δεχτούμε καμία περικοπή, κανένα rebate. Προσφέρουμε την μη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας, τους οποίους όμως έχουμε επιβαρυνθεί είτε με κεφάλαια κίνησης είτε με τα επιτόκια του factoring που τα έχουμε εκχωρήσει.

Τέλος, πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικά δεδομένα και να προσδιοριστεί μια ΣΑΦΗΣ και ΒΙΩΣΙΜΗ σχέση μεταξύ των εισφορών των ασφαλισμένων στα ταμεία και των παροχών που έχουν υποσχεθεί να παρέχουν στους ασφαλισμένους.

Η καλή υγεία είναι μια σημαντική προσδοκία του πληθυσμού, στο πλαίσιο της γενικής ευημερίας τους.

Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών καλής υγείας πρέπει να καταστεί πολιτική προτεραιότητα. Και θα επιτευχτεί μόνο με επαρκή χρηματοδότηση, κλείσιμο ζημιογόνων δημόσιων νοσοκομείων, πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης, πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών και προμηθειών, συνένωση κλινικών αλλά και νοσοκομείων και μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε οργανισμό αγοράς και όχι παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η οικονομική κρίση ας αποτελέσει την ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές.

Βέβαια, δεν μπορείς να παρέχεις υγειονομική περίθαλψη(φαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρωτοβάθμια) μόνο με 41 € τον μήνα που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα πολίτη !!!

* Ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός  είναι Πρόεδρος ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών

Πηγή:www.capital.gr

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1593357

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 11.45, στο ραδιοφωνο του ΣΚΑΙ

ακουστε, πληκτρολογωντας τον συνδεσμο

http://www.skai.gr/player/Radio/?MMID=231676

την Πεμπτη 23 Αυγουστου, στις 11.45 το πρωι, στο ραδιοφωνο του ΣΚΑΙ, στην εκπομπη του Βασιλη Λυριτζη, ο Προεδρος της ΠΕΙΚ μιλα για το προβλημα πληρωμων του ΕΟΠΥΥ, την οικονομικη καταρρευση του Οργανισμου, που αδυνατει να ανταποκριθει στις υποχρεωσεις του και στην αδυναμια παροχης υγειονομικης περιθαλψης στους ασφαλισμενους του, στα προβληματα που αντιμετωπιζει ο κλαδος και τις επομενες κινητοποιησεις μας.

 

Πληρωμές ΕΟΠΥΥ επιστολη προς Προεδρο ΕΟΠΥΥκαι αν.Υπουργο Υγειας

Προς

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κο Βουδούρη

Ενταυθα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Κοινοποίηση: Αριθμ. Πρωτ. 197

 

Αν. Υπουργό Υγείας

κο Σαλμα Aθήνα,21/8/2012

 

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Πρόεδρε

Την προηγούμενη εβδομάδα καταβάλλατε την προκαταβολή νοσηλίων μηνός Απριλίου 2012, η οποία, βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας, έπρεπε να είχε καταβληθεί στις 15 Ιουνίου και έγκαιρα σας είχε εκταμιεύσει τα απαιτούμενα κονδύλια ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας κος Κιττας, αλλά εσείς τα χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή του «αγαπημένου» σας παροχου.

Ήδη έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι προκαταβολές νοσηλίων μηνών Μαΐου (από 15 Ιουλίου) και Ιουνίου (από 15 Αυγούστου). Ταυτόχρονα ληξιπρόθεσμες είναι ήδη οι εκκαθαρίσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2012 (από 31/3 και 30/4 αντίστοιχα, βάσει της συμφωνίας που έχουμε υπογράψει στις 25/11/2011).

 

Κύριε Υπουργέ

 

Κύριε Πρόεδρε

Μέσα στους 2 τελευταίους μήνες ανέστειλαν την λειτουργία τους, εξαιτίας της ασυνέπειας του ΕΟΠΥΥ,  2 κλινικές και ήδη τον επόμενο μήνα προγραμματίζουν την αναστολή λειτουργίας τους σημαντικός αριθμός συναδέλφων.

Επειδή αδυνατούμε να συνεχίσουμε την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους σας χωρίς την έγκαιρη πληρωμή σας,

επειδή οι στρόφιγγες τραπεζικού δανεισμού μας έχουν προ πολλού κλείσει,

επειδή ΟΛΟΙ οι προμηθευτές μας απαιτούν την πληρωμή τους απολύτως μετρητοίς,

επειδή κινδυνεύουμε με προσωποκράτηση λογω χρεών μας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,

επειδή δεν είναι δυνατό το προσωπικό μας να παρέχει την εργασία του απλήρωτο επί μήνες, ενώ οι Δημόσιοι Υπάλληλοι προ-πληρωνονται κάθε μήνα,

επειδή έχουμε γίνει αφερέγγυοι προς όλους, όχι από επιχειρηματικά λάθη, αλλά αποκλειστικά λóγω της συνεχιζόμενης ασυνέπειας σας,

επειδή η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και αντικείμενο επίλυσης της Διοίκησης του και της πολιτικής ηγεσίας,

επειδή δεν θα ανεχτούμε πλέον την επιλεκτική πληρωμή συγκεκριμένου παροχου, όπως ανακοινώσατε στα ΜΜΕ,

επειδή το υψηλό αίσθημα ευθύνης μας προς τους ασθενείς δεν μας επιτρέπει τον εκβιασμό σας χρησιμοποιώντας τους,

επειδή δεν έχετε προγραμματίσει την πληρωμή του χρέους της πενταετίας 2007-2011,

σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα περιμένουμε έως την 27η Αυγούστου την καταβολή των 2 προκαταβολών και των 2 εκκαθαρίσεων νοσηλίων, συνολικού ύψους 100 εκατ. Ευρώ περίπου, αλλιώς είμαστε αναγκασμένοι, απέναντι στους εργαζόμενους μας, απέναντι στους ασθενείς μας αλλά και στις οικογένειες μας να προβούμε σε κινητοποιήσεις τις οποίες θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες.

 

Ελπίζοντας ότι επιθυμείτε την επιβίωση όλων των συναδέλφων, χωρίς εξαιρέσεις…

 

 

Αναμένουμε μέχρι τέλος του μήνα τις πληρωμές μας.

Με εκτίμηση

Γρηγόρης Σαραφιανος                    Γιώργος Αλαφούζος

Πρόεδρος ΔΣ                                 Γενικός Γραμματέας

 

MEGATV-Απόσπασμα συνέντευξης Λυκουρέντζου σχετκά με πληρωμές

20-8-12

Δ. ΤΑΚΗΣ: Και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, να μας πείτε γι’ αυτό που μας το είπατε πριν αλλά πιο καθαρά, πόσα χρήματα περιμένετε να συγκεντρώσει ο ΕΟΠΥΥ το επόμενο διάστημα και προς ποιες κατευθύνσεις θα διατεθούν; Για ν’ ακούν και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί..

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Τα χρήματα τα οποία πρόκειται να συγκεντρωθούν τις επόμενες ημέρες, εντός του Αυγούστου, θα υπερβαίνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αυτά επίσης θα κατανεμηθούν με την ποσοστιαία κατανομή την οποία κάνουμε, κατά προτεραιότητα στους φαρμακοποιούς, στους γιατρούς..

Μ. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ: Πότε θα καταβληθούν όμως κ. Υπουργέ; Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, επειδή είναι σε εκκρεμότητα όλο αυτό το ζήτημα, περιμένουν να ξέρουν περίπου πότε θα πάρουν τα χρήματα.

Δ. ΤΑΚΗΣ: Δηλαδή από τέλος Αυγούστου θ’ αρχίσει να πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ;

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σας είπα, δε θέλω να κάνω μια δήλωση-δέσμευση στην οποία εγώ αύριο θα είμαι αναξιόπιστος.

www.yyka.gov.gr

 

Τεχνικες Προδιαγραφες Ηλεκτρονικων αρχειων

13-8-2012

Ενοψει της ηλεκτρονικης διασυνδεσης των μηχανογραφικων συστηματων των κλινικων με την μηχανογραφηση του ΕΟΠΥΥ δινονται οδηγιες για την προετοιμασια, ωστε να δοθει επαρκης χρονος για την διασυνδεση αυτη.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ κλινικων

6-8-2012

Σε συσκεψη που πραγματοποιηθηκε σημερα με τον Προεδρο του ΕΟΠΥΥ και εκπροσωπο της πολιτικης ηγεσιας του Υπουργου Υγειας μας ανακοινωθηκε η αποφαση για μηχανογραφικη διασυνδεση των κλινικων, σε πραγματικο χρονο, αμεσα, μεχρι το τελος Οκτωβριου 2012.

Τις επομενες ημερες θα μας δοθουν οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και θα πραγματοποιηθει, μεσα στο επομενο δεκαημερο, συναντηση ολων των εταιριων μηχανογραφησης κλινικων με τους υπευθυνους του εργου διασυνδεσης.

 

Θέση μάχης λαμβάνουν οι ιδιωτικές κλινικές

Μέχρι και τις  27 Αυγούστου θα περιμένουν την καταβολή των δύο προκαταβολών και των δύο εκκαθαρίσεων νοσηλίων, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ περίπου, οι ιδιωτικές κλινικές που δέχονται ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. «Αλλιώς είμαστε αναγκασμένοι, απέναντι στους εργαζόμενους μας, απέναντι στους ασθενείς μας αλλά και στις οικογένειες μας να προβούμε σε κινητοποιήσεις τις οποίες θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες» επισημαίνουν σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Γεράσιμο Βουδούρη και τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.

Όπως αναφέρουν,  ήδη έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι προκαταβολές νοσηλίων των μηνών Μαΐου (από 15 Ιουλίου) και Ιουνίου (από 15 Αυγούστου), ενώ ταυτόχρονα ληξιπρόθεσμες είναι οι εκκαθαρίσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (από 31 Μαρτίου και 30 Απριλίου αντίστοιχα

Πηγή:www.capital.gr

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 στις 11 το πρωι

23-8-2012

Το Διοικητικο Συμβουλιο της Πανελληνιας Ενωσης Ιδιωτικων Κλινικων σε εκτακτη συνεδριαση σημερα 23-8-2012 αποφασισε την οργανωση ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ των εκπροσωπων των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012, στις 11.00 πρωι στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ με αιτηματα

1. αμεση καταβολη προκαταβολων 2 μηνων που ειναι ηδη ληξιπροθεσμες

2. αμεση καταβολη εκκαθαρισεων Ιανουαριου και Φεβρουαριου 2012 που ειναι επισης ληξιπροθεσμες

3. σαφης δεσμευση και χρονοδιαγραμμα πληρωμων του χρεους 2007-2011.

4. Αναλογικη πληρωμη ΟΛΩΝ των παροχων για τον ΙΔΙΟ μηνα

5. εξασφαλιση επαρκους χρηματοδοτησης του ΕΟΠΥΥ

ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

 

Γ. Βουδούρης στο ygeia360.gr: Δεν έχουμε ροή, αλλά θα πληρώσουμε

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012 16:59

"Δεν έχουμε ακόμη ροή, αλλά θα τα καταφέρουμε να πληρώσουμε μέσα στην εβδομάδα τους φαρμακοποιούς".

Αυτό δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Αυγούστου ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Γεράσιμος Βουδούρης στο ygeia360.gr.

 

«Οδηγίες σε παρόχους Α΄βάθμιας Φροντίδας Υγείας»

13-8-2012

Απο τον ΕΟΠΥΥ λαβαμε το ακολουθο εγγραφο:

"Στη συνέχεια προφορικών συζητήσεων που έγιναν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, αλλά και της εξασφάλισης στο μέγιστο βαθμό της διαφάνειας, σας γνωρίζουμε ότι η εκτέλεση των ιατρικών-παρακλινικών εξέτασεων των ασφαλισμένων στα πλαίσια της Α΄βάθμιας περίθαλψης, εφεξής θα αποτυπώνεται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα του e-ΔΑΠΥ σε ειδικό πεδίο. Σε ειδικό πεδίο θα αποτυπώνεται επίσης και η ΑΠΥ που εκδίδεται για τον ασφ/νο, ως ποσοστό 15% της συμμετοχής του.

Τα ανωτέρω θα μπουν σε εφαρμογή από 01-09-2012."

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

13-8-2012

Διευκρινησεις σχετικα με τη χορηγηση φαρμακων απο τις ιδιωτικες κλινικες που διαθετουν φαρμακειο δινει με εγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ.

Πληκτρολογειστε

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=e987e012-fa96-4a9d-9ed2-f24f8dbb34f3

 

ΚΕΝ για τον τοκετο

6-8-2012

Με εγγραφο του ο ΕΟΠΥΥ ενημερωνει οτι απο 1/9/2012 δεν θα χορηγει στις ασφαλισμενες ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ και ζητα απο τις κλινικες να τηρουν τις συμβασεις που εχουν υπογραψει κανοντας χρηση των ΚΕΝ.

Ολο το εγγραφο ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΠΥΥ-ΚΕΝ επιδομα τοκετου

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις