Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας

Αξιότιμο

  • Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Χρήστο Σταικουρα

  • Υπουργό Εργασιας

Κύριο Ιωάννη Βρουτση

  • Υπουργό Υγειας

Κύριο Βασίλη Κικιλια                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 366

ΕΝΤΑΥΘΑ                                                                                            Αθηνα, 23-3-2020

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας

 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που είτε έπαυσαν την λειτουργία τους με Κυβερνητική απόφαση είτε ο κύκλος εργασιών τους έχει μειωθεί δραστικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ιδιωτικές Κλινικές.

Σας πληροφορούμε ότι από την αρχή εμφάνισης της πανδημίας στην Κίνα η προσέλευση ασθενών συνεχώς μειώνεται λόγω του φόβου των συμπολιτών να προσέλθουν σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με αποτέλεσμα Διαγνωστικές – προληπτικές εξετάσεις καθημερινά αναβάλλονται, προγραμματισμένα Χειρουργεία ακυρώνονται, όπως αποφάσισε το Υπουργειο Υγειας και η πληρότητα μας να κυμαίνεται σε μονοψήφια έως μηδενικά ποσοστά.

Επιπλέον τα έξοδα μας έχουν αυξηθεί λόγω των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε για τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και τους συγγενείς για περιορισμό της διασποράς.

Ακόμη, με την επίταξη μας, αγωνιούμε για την επόμενη ημέρα.

Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις δαπάνες μισθοδοσίας, στις δαπάνες καταβολής Δώρου Πάσχα, στην καταβολή των Ασφαλιστικών εισφορών, στην καταβολή των δόσεων από ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ, δόσεων τραπεζικών δανείων, ρυθμίσεων στις Δ.Ο.Υ. και αγοράς του αναγκαίου υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, οξυγόνου, τροφοδοσίας σίτισης, λογαριασμών ΔΕΗ, Ύδρευσης, Φυσικού Αερίου.

Οι εισπράξεις μας είναι μηδενικές. Είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε στις οικονομικές υποχρεώσεις μας.

Παρακαλούμε θερμά για την ένταξη των Ιδιωτικών Κλινικών στα μέτρα στήριξης ώστε να αγωνιστούμε για την επιβίωση μας μέχρι την ύφεση της πανδημίας, χωρίς απώλειες επιχειρήσεων αλλά και θέσεων εργασίας.

ΖΗΤΑΜΕ :

v  Αναστολή Φορολογικών και Ασφαλιστικών υποχρεώσεων χωρίς απώλεια των ρυθμίσεων.

v  Χρηματοδότηση του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων μας και χορήγηση στους εργαζομένους μας του επιδόματος των 800€ για όσο διαρκέσει η κρίση χωρίς μεταβολή της εργασιακής μας σχέσεως και χωρίς μείωση του απασχολούμενου προσωπικού μας.

v  Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα έως το τέλος Αυγούστου 2020.

v  Αναστολή καταβολής δόσεων τραπεζικών δανείων χωρίς αυτά να καταστούν ληξιπρόθεσμα.

v  Ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας βάσει των μηνιαίων υποβολών μας στον ΕΟΠΥΥ το 2019 πολλαπλασιαζόμενο επι 2 και για όσο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε υγειονομική κρίση, όπως συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Σας καλούμε  να εντάξετε και τον κωδικό 86.10 Νοσοκομειακές Δραστηριότητες στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που υπάγονται στα μέτρα στήριξης. Ακόμη να προβείτε στην μείωση του ΦΠΑ των νοσηλευτικών υπηρεσιών μας από το 24% στο 6% και στην μη παρακράτηση ποσών Claw Back έως το τέλος του έτους, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα μας.

Αφενός σκεφτόμαστε τον περιορισμό της λειτουργίας μας αφετέρου όμως επιθυμούμε να συμβάλλουμε στο Ελληνικό Σύστημα Υγειας ώστε η πανδημία να ξεπερασθεί με τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες.

 

Είμαστε ένας κλάδος που υπέστη σημαντικές απώλειες στα χρόνια των μνημονίων με την διακοπή λειτουργίας 45 Ιδιωτικών Κλινικών, σε σύνολο 170 που λειτουργούσαν το 2008, λόγω των εξωπραγματικών και ανεπαρκών κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ και της αδυναμίας του πληθυσμού για ιδιωτική πληρωμή.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας να συνεισφέρουμε στο Ελληνικό Σύστημα Υγειας προς όφελος των νοσουντων συμπολιτών μας.

 

Με την εκτίμηση μου

Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

 

Γρηγόρης Σαραφιανός

Πρόεδρος

 

EU Advisory panel on COVID-19

Dear UEHP members,

This is to inform you that, following the creation by the European Commission of an EU Advisory panel on COVID-19 (please refer to my email on 18/03/2020), the UEHP Board decided to write to the European Commission President, Ms Von der Leyen, and to the EU Commissioner for Health and Food Safety, Ms Kyriakides, in order to point out that no hospital representatives were invited to participate. We also suggested, as direct provider and caregivers in the frontline of the fight against the COVID-19 pandemic, to be included in the panel as observers.

Please find here below the email we sent to the European Commission, as well as a report (attached) from the Gruppo San Donato hospital operating in Lombardy, Italy on how they are managing the COVID-19 crisis.

Best regards,

Ilaria

 

***

Dear President,

Dear Ms Von der Leyen,

Dear EU Commissioner for Health and Food Safety,

Dear Ms Kyriakides,

 

It is with great interest that the European Union of Private Hospitals (UEHP) has learnt about the creation, by the European Commission, of an advisory panel on COVID-19 made of epidemiologists and virologists from different EU countries. We fully support this initiative which involves renowned scientists.

Nonetheless, we would like to point out that no hospital representatives were invited to participate. We clearly understand the function of the advisory panel, but we suggest, as direct provider and caregivers in the frontline of the fight against the COVID-19 pandemic, being included in this panel as observers.

Our federation represents, at European level, private hospitals all across Europe, which represent 20% of all hospital beds under contract with national authorities, and we are fully engaged in the public health response managed by governments in each Member State.

We hope you will consider our request favourably since we believe that the participation of hospital representatives in this panel can only improve the coordinated response to be given to the present corona crisis in Europe.

We have attached herewith a recent report by one of our members, Gruppo San Donato in Lombardy (Italy), a private university hospital, currently fully engaged in the fight against the Corona virus.

We thank you for your kind attention and look forward to hearing from you.

 

Best Regards,

 

Doctor Paul GARASSUS

UEHP President

 


 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

18-3-2020
Συνεδριαση του Διοικητικου Συμβουλιου της Ευρωπαικης Ενωσης Ιδιωτικων Νοσοκομείων UEHP μεσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιηθηκε σημερα το μεσημερι. 
Ολοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι αναφερθηκαν, ο καθενας ξεχωριστα, στην κατασταση που επικρατει στη χωρα του.
Κοινη συνιστωσα σε όλα τα Ευρωπαικα κρατη η συνεργασια Δημοσιου και Ιδιωτικου τομεα για την αντιμετωπιση της πανδημιας. 
Πιο δυσκολη η κατασταση στην Βορειο Ιταλια και κατοπιν στην Γαλλια και Ισπανια με καλυτερη στην Γερμανια και Πολωνια.
Παντου εχουν σταματησει τα χειρουργεια και οι απαγορεύσεις που ισχυουν είναι μεγαλυτερου ευρους από αυτές στην Ελλαδα.
Στην Ιταλια δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις από πολη σε πολη και τα Ιταλικα νησια θα παραμεινουν σε καραντινα εως τελος Ιουλιου.

Ο Προεδρος της ΠΕΙΚ αναφερθηκε στην κατασταση που επικρατει στη χωρα μας και προτεινε τηλεδιασκέψεις ανα δεκαπενθημερο που εγινε αποδεκτο.

Στη φωτογραφια ο Προεδρος της UEHP Dr. Garassus στο νοσοκομειο στη Λυων της Γαλλιας

alt 

ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

Πριν λιγο προχωρήσαμε στην ΑΜΕΣΗ διαθεση στο Υπουργειο Υγειας και στο ΕΚΑΒ 4 ακομη κλινες ΜΕΘ στην ΠΑΤΡΑ οπου αρχιζει η μεταφορα ασθενων και θα παραχωρήσουμε και άλλες κλινες στα τελη της ερχομενης εβδομαδος


alt

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συναντηση με τον Υφυπουργο Οικονομικων κο Βεσυροπουλο πραγματοποιηθηκε την Τριτη 10 Μαρτιου με θεματα την μειωση του ΦΠΑ, την καταβολή του Claw banck και την επαρκη χρηματοδοτηση του ΕΟΠΥΥ ώστε να ανταποκριθεί στις ανακγκες συνεργασίας με τον Ιδιωτικο τομεα. Δυστυχως οι ημερες είναι δυσκολες για ανταποκριση σε οικονομικα αιτηματα

 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αναγκαιοτης ή ουτοπια

https://www.healthweb.gr/apopsi/33478

Δημοσιεύθηκε : 28 Φεβρουαρίου 2020

Γράφει για το Healthweb.gr ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός

Ένα σύστημα υγείας για να είναι αποτελεσματικό και να ικανοποιεί τις ανάγκες των ασθενών και γενικότερα των πολιτών θα πρέπει να παρέχει προσβασιμότητα, χωρίς διακρίσεις, σε νέες θεραπείες, σε νέες διαγνωστικές εξετάσεις, σε νέα φάρμακα, σε νέα ιατροτεχνολογικα προϊόντα και μηχανήματα, με την οικονομική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία και με την χαμηλότερη ιδιωτική πληρωμή για επιπλέον παροχές.

Θα πρέπει ακόμη να παρέχει αμεσότητα, την στιγμή που έχει την ανάγκη ο ασθενής και όχι μετα από ώρες αναμονής στα ΤΕΠ, μήνες ή ακόμη και χρόνια για μια διαγνωστική εξέταση ή ένα χειρουργείο, αναζητώντας ένα κρεβάτι στην ΜΕΘ και μέχρι τότε νοσηλεία σε ράντζα, χωρίς κλινοσκεπάσματα και υποδομές ατομικής υγιεινής.

Η υγεία είναι ένα αγαθό, το πιο πολύτιμο. Η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι δημόσια, άσχετα εάν ο παροχος είναι το κράτος ή ιδιώτης. Αυτό που ενδιαφέρει τον ασθενή είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι η κρατική ή μη ιδιότητα του παρόχου.

Είναι διαφορετικές έννοιες η δημόσια υγεία από την κρατική.

Σε ένα σύστημα υγείας θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά ο κρατικός με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι κρίσιμο και καθοριστικό και για αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκή Προεδρίας αυτού του εξαμήνου η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Δυστυχώς για τον τόπο μας και ο κρατικός αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, λόγω των ληστρικών μέτρων του rebate και του claw back, αλλά και των εξωπραγματικών προϋπολογισμών για την υγεία, ακροβατούν στο θέμα της βιωσιμότητας. Ο ιδιωτικός τομέας συνεχώς συρρικνώνεται, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία και ο κρατικός δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού. Ο ασθενής αναζητεί αμεσότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα, προσβασιμότητα, ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας και ελεύθερη επιλογή ιατρού και θεραπευτηρίου. Απαιτήσεις απλές και εύλογες που όμως δεν ικανοποιούνται.

Υπάρχει λύση; Φυσικά. Χρειάζεται όμως και πολιτική βούληση.

Πρέπει άμεσα να αυξηθεί η χρηματοδότηση της υγείας στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 5% του ΑΕΠ στο 8%, να γίνει γεωγραφικός επανασχεδιασμός των νοσοκομείων, να αλλάξει ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός σε μηχανήματα, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός και οι υποδομές στα Κρατικά Νοσοκομεία.

Υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι;

Κατ’ αρχήν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε συγκεκριμένα Ιδρύματα για τις συνεχείς προσφορές τους στην υγεία.

Ακόμη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ταμπού η συνεργασία Δημοσίου – Κρατικού και Ιδιωτικού τομέα.

Μια πρώτη συνεργασία ήταν η συμφωνία για την παραχώρηση κλινών ΜΕΘ.

Μπορούν να υπάρξουν και άλλες μορφές συνεργασίας που θα αποσυμφορησουν τις λίστες αναμονής για χειρουργεία, για διαγνωστικές εξετάσεις, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Θα μπορούσε ακόμη να αναληφθεί η ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων του ΕΣΥ από ιδιώτες με μακροχρόνιες συμβάσεις που θα επιτρέψουν την απόσβεση τους και γιατί όχι την παραχώρηση του management Κρατικων Νοσοκομείων σε Ιδιωτικές εταιρίες.

Οι λύσεις αυτές εφαρμόσθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τις εφευρίσκουμε εμείς. Οι Πορτογάλοι το ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια. Απλά, για να αποφύγουμε τυχόν λάθη, θα πρέπει να μελετηθούν οι εμπειρίες από τις συνεργασίες αυτές στα άλλα κράτη.

Γεννάται το ερώτημα.

Ποια η διαφορά για τον Έλληνα ασθενή;

Η απάντηση είναι απλή.

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ασθενή, ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας.
Η κοινωνική ασφάλιση θα καλύψει το κόστος με τον ίδιο τρόπο και ποσό αποζημίωσης που ισχύει για τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια όπως επιβάλλει και η αρχή της ισονομίας.

Βέβαια θα δημιουργηθούν ερωτήματα που χρήζουν πολιτικής απόφασης όπως εάν το προσωπικό θα συνεχίσει να εργάζεται με τις ίδιες συμβάσεις και όρους, η σχέση εργασίας του ιατρικού προσωπικού, η δυνατότητα εργασίας σε αυτά Ιδιωτών Ιατρών και άλλα.

Το ΕΣΥ ως Εθνικό Σύστημα Υγειας χρειάζεται προσαρμογή στα νέα δεδομένα της ιατρικής τεχνολογίας αλλά και της Ελληνικής οικονομίας η οποία θα πρέπει να βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης μετα από 10 δύσκολα χρόνια.

Ο Έλληνας ασθενής και μόνο θα πρέπει να είναι ο μοναδικός ωφελημένος.

Αξίζει πραγματικά πολύ καλύτερες υπηρεσίες υγείας Ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός είναι Προέδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UEHP Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

 

 

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

alt

 

Ενημερωση για τις δταστηριοτητες μας

19-3-2020
Με σημερινες επιστολες η ΠΕΙΚ ζητησε απο τους αρμοδιους Υπουργους Οικονομικων, Εργασιας και Υγειας την ενταξη του ΚΑΔ 86.10 Νοσοκομειακες Δραστηριοτητες στα Μετρα στηριξης των επιχειρησεων που ανακοινωθηκαν χτες απο την Κυβερνηση λογω μονοψηφιων ποσοστων πληροτητας και απαγορευση διενεργειας επεμβασεων.

Αναμενουμε την αντιδραση των Υπουργων.

Με αλλη επιστολη στην πολιτικη ηγεσια του Υπουργειου Υγειας ζητησαμε διευκρινισεις για την απαγορευση των Χειρουργειων, εαν ειναι υποχρεωτικη ή αποτελει μονο συσταση, θεσαμε το ερωτημα εαν το ιδιο ισχυει για τις Μοναδες Ημερησιας Νοσηλειας και τελος εαν οι αμιγως Χειρουργικες Κλινικες στην περιπτωση της υποχρεωτικοτητας μπορουν να αναστειλουν την δραστηριοτητα τους και οι Γενικες Κλινικες να θεσουν σε διαθεσιμοτητα το προσωπικο Χειρουργειων.

Ακομη ζητησαμε για τις Κλινικες της ΠΕΙΚ 100.000 μασκες για την καλυψη των ΜΗΝΙΑΙΩΝ αναγκων μας.

Αναμενουμε απαντησεις

 

Νεα Νομοθετηματα

Τριημερο νομοθετηματων το Σαββατο Κυριακο.
Με Κοινη Υπουργικη Αποφαση των Υπουργων Υγειας και Οικονομικων ΦΕΚ Β848 13-3-2020 καθοριζεται ο τροπος διαθεσης νοσοκομειακων εγκαταστασεων, δηλαδη την επιταξη των Ιδιωτικων Κλινικων για την νοσηλεια ασθενων που δεν θα πασχουν απο κορονοιο καθως και ο τροπος αποζημιωσης τους.
Ακομη στο ΦΕΚ Α64 14-3-2020 δημοσιευτηκε νεα Πραξη Νομοθετικου Περιεχομενου με το οποιο, στο αρθρο 11, εξαιρουνται οι εργαζομενοι στον Ιδιωτικο τομεα της Υγειας, Ιδιωτικες Κλινικες, απο τις Αδειες Ειδικου σκοπου.

alt

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συναντηση με τον Υπουργο Υγειας κο Κικιλια, τον Υφυπουργο κο Κοντοζαμανη, τον λοιμοξιολογο κο Τσιοδρα και υπηρεσιακούς παραγοντες του Υπουργείου Υγειας χθες Πεμπτη 12 Μαρτιου. Αντικειμενο των συναντήσεων η ενημερωση μας για τον προγραμματισμο της Κυβερνησης στην αντιμετωπιση του Κορονοιου τις επομενες ημερες και εως τα τελη Απριλιου. Επιβεβαιωθηκε η αποφασιστικοτητα και των δυο μερων, του Δημοσιου και Ιδιωτικου τομεα, για την από κοινου αντιμετωπιση της νεας νοσου.με συνεργασια κατ΄αρχην στις κλινες ΜΕΘ και εάν χρειασθεί στη συνεχεια σε νοσηλευτικς κλινες.


Σημερα αναμενοταν η δημοσιευση σε ΦΕΚ της Υπουργικης Απόφασης που υπογραφηκε την προηγουμενη Δευτερα για αναπροσαρμογή του νοσηλίου ΜΕΘ.

Ως εκπροσωποι των Ιδιωτικων Κλινικων ειμαστε σε συνεχη επικοινωνια με το Υπουργειο Υγειας καθημερινα με διαθεση συνεργασίας στους τομεις που υπαρχει η δυνατοτητα

.
ΟΛΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

alt XX

 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

alt

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Λάβαμε από τον ΕΟΔΥΥ το ακολουθο link με τις αναρτημες οδηγίες για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις