Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesιΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝ

Σύστημα κωδικοποίησης νοσηλειών με τη χρήση ιδιωτικών Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων

Το νέο σύστημα κωδικοποίησης νοσηλειών με τη χρήση ιδιωτικών Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων – ιΚΕΝ – αποτελεί έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό κωδικοποίησης και ελέγχου κάθε είδους νοσηλείας: χειρουργικής, παθολογικής, ΜΕΘ, ημερήσιας, ΧΜΘ – ΑΚΘ.

Κάθε νοσηλεία αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο ιΚΕΝ ή συνδυασμό ιΚΕΝ, με βάση προκαθορισμένους κανόνες, η δε διαδικασία ελέγχου αυτοματοποιείται σε μεγάλο βαθμό.

 • Πώς δημιουργήθηκαν οι επιμέρους κωδικοί των ιΚΕΝ;

Για τη δημιουργία του καταλόγου των ιΚΕΝ ελήφθησαν υπόψιν:

 • συστήματα κωδικοποίησης DRGs χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση και των ΗΠΑ, με έμφαση στη φιλοσοφία δόμησης των MS-DRGs (Medicare Severity – Diagnosis Related Groups)
 • στοιχεία των Ελληνικών Ιατρικών Πρωτοκόλλων από δημοσιεύσεις των οικείων ιατρικών εταιρειών
 • τα ΚΕΝ του δημοσίου τομέα υγείας, με τα οποία τα ιΚΕΝ έχουν υψηλή συμβατότητα

Μία ουσιαστική πρόβλεψη ήταν η χρήση πολλών «μητρικών» κωδικών ΚΕΝ του ΕΟΠΥΥ ως βάση για τη δημιουργία εξειδικευμένων ιΚΕΝ, ούτως ώστε να απεικονίζεται με πιστότητα το σύνολο των νοσηλειών στο χώρο της ιδιωτικής Υγείας.

Η διασύνδεση των ιΚΕΝ με το σύστημα ICD-10 είναι πλήρης.

 • Τι περιλαμβάνει κάθε ιΚΕΝ;

Η αξία κάθε ιΚΕΝ καλύπτει τόσο τη νοσηλεία [κλίνη - διατροφή, εξετάσεις, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ειδικό υλικό (πλην των ειδικών κατηγοριών του ΕΚΠΥ και φάρμακα ΜΕΘ υψηλού κόστους), έξοδα χειρουργείου – αναισθησίας], όσο και τις αμοιβές θεραπόντων ιατρών – χειρουργικής ομάδας.

Έχει προβλεφθεί η ύπαρξη ιδιωτικού Ημερήσιου Νοσηλίου που περιλαμβάνει τις αμοιβές των θεραπόντων και διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες αναλόγως του είδους της νοσηλείας π.χ χημειοθεραπεία, νοσηλεία ΜΕΘ, νοσηλεία ΜΑΦ.

Ως ανεξάρτητοι κωδικοί επεμβατικών ιΚΕΝ έχει καταγραφεί ένας αριθμός εξειδικευμένων επεμβατικών πράξεων, εντός της κύριας νοσηλείας, οι οποίες τιμολογούνται ανεξάρτητα (πχ τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας).

Για κάθε κωδικό νοσηλείας, δημιουργήθηκαν θυγατρικά ιΚΕΝ που καλύπτουν και την περίπτωση επιπλοκών ή συνυπάρχοντος νοσήματος.

 • Πώς γίνεται η τιμολόγηση μιας νοσηλείας με τα ιΚΕΝ;

Υπάρχουν ομοιότητες με το σύστημα του ΕΟΠΥΥ αλλά και αρκετοί διαφορετικοί κανόνες, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία.

 • Κάθε ιΚΕΝ έχει Μέγιστη Διάρκεια Νοσηλείας.
 • Κάθε νοσηλεία αντιστοιχεί σε έως δύο κύρια ιΚΕΝ με ποσοστό 100% + 50%, καθώς και σε όσα επεμβατικά ιΚΕΝ αντιστοιχούν στον αριθμό των επεμβατικών πράξεων που έγιναν εντός νοσηλείας.
 • Η παραμονή σε ΜΕΘ / ΜΑΦ, ειδικές θεραπείες (ΧΜΘ – ΑΚΘ) όπως και οι υπερβαίνουσες τη Μέγιστη Διάρκεια Νοσηλείας ημέρες, τιμολογούνται με ιΚΕΝ αντίστοιχου ημερησίου νοσηλίου (ΜΕΘ, ΧΜΘ, κοινού κλπ).
  • Ποια θα είναι η διαδικασία κατά τη νοσηλεία ασθενούς;

Βρίσκεται ήδη σε στάδιο πλήρους λειτουργίας η διαδικτυακή (web-based) πλατφόρμα Matrix, μέσω της οποίας διασυνδέονται οι κλινικές, οι ασφαλιστικές εταιρίες και η Expert Opinion.

Κατά την εισαγωγή τοποθετούνται στην πλατφόρμα Matrix τα αρχικά ICD-10 και με ειδικό λογισμικό προκύπτει το κατάλληλο ιΚΕΝ ή συνδυασμός ιΚΕΝ. Ασφαλώς, σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας μπορεί να αναζητηθεί και τοποθετηθεί συγκεκριμένο ιΚΕΝ απευθείας.

Η Expert Opinion δίνει άμεση έγκριση ή προτείνει άλλο αρχικό ιΚΕΝ.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και επί τη εμφανίσει νέων ιατρικών δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα αρχικώς τοποθετημένα ιΚΕΝ, ακολουθώντας συγκεκριμένες και απόλυτα προβλέψιμες διαδικασίες.

Ο τελικός συνδυασμός των ιΚΕΝ τοποθετείται στην πλατφόρμα Matrix με το εξιτήριο και η Expert Opinion δίδει άμεση έγκριση ή άμεσα προτείνει την κατάλληλη εναλλακτική πρόταση.

 • Γιατί να ακολουθήσω το νέο σύστημα;

Για το λόγο ότι η ακρίβεια και προβλεψιμότητα στην τιμολόγηση των νοσηλειών είναι αμοιβαία επωφελής (win – win) για όλα τα μέρη!

Ενδεικτικά:

 • Απλοποίηση του συστήματος τιμολόγησης και διαδικασιών ελέγχου των νοσηλειών. Δραστική μείωση διαιτησιών.
 • Εκκαθάριση των νοσηλίων από την ασφαλιστική εταιρεία σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, με αντίστοιχη δυνατότητα βελτίωσης των χρηματορροών του νοσηλευτηρίου.
 • Συμβατότητα με τις κωδικοποιήσεις ICD-10 και ΚΕΝ του ΕΟΠΥΥ που ήδη βρίσκονται σε χρήση στον ιδιωτικό τομέα.
 • Καθορισμός των ιατρικών αμοιβών από το ίδιο το θεραπευτήριο, δεδομένης της συμπερίληψής τους στο ιΚΕΝ.
 • Ηλεκτρονική διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλων των εμπλεκόμενων μερών, χωρίς τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας όπως email ή fax. On-line διακίνηση των εγγράφων νοσηλείας μέσω της πλατφόρμας Matrix, με τρόπο πλήρως συμβατό με τον GDPR.
 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις