Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesRegulation on the free movement of non-personal data within the EU

Dear UEHP members,

I would like to draw your attention on the fact that yesterday, during the Plenary Session in Strasbourg, the European Parliament approved the proposal for a regulation on the free movement of non-personal data within the EU, for companies and public authorities. Non-personal data such as datasets used for big data analysis, data on agriculture or industrial machinery maintenance will be stored and processed across the EU without any unjustified restrictions. The text (approved with 520 in favor, 81 against, 6 abstensions) is due to be approved by the EU Council of Ministers on 6 November. It will apply six months after its publication in the EU Official Journal.

You can find more information, as well as the text adopted here: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14403/free-flow-of-non-personal-data-parliament-approves-eu-s-fifth-freedom

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις