Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesFollow up - UEHP Council Meeting - Warsaw, 28 September 2018

Dear UEHP members,
Thank you once again for attending our Council Meeting, held in Warsaw on Friday, 28th September.
As usual, please find here the link to the Dropbox 

https://www.dropbox.com/sh/wd2gs2isvn0056z/
AADwFT_Yc5xLRxoXZARqzvwga?dl=0
 

where you can find:

- the presentations of the speakers;

- the minutes of the Council meeting and the agenda;

-a special summary of the morning discussion with the Polish Health Ministry, Undersecretary of State, Mr.Maciej Milkowski.

-the photos of the day.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις