Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ακολουθώντας την έγκριση του έργου χαρτογράφησης που αποφασιστηκε στο ΔΣ της UEHP στη Βαρσοβία, προχωραμε στην καταγραφη των σχετικων στοιχειων των μελων μας  (επωνυμια νοσοκομείου, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα κ.λπ.).

Στόχος του έργου είναι η μελέτη της τοποθέτησης και διανομής ιδιωτικών νοσοκομείων στην ΕΕ. Το έργο αυτό θα πρέπει πρώτα να περιγράψει την πραγματική κατάσταση των μελών της UEHP στην ΕΕ και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στις εθνικές και διεθνείς διοικήσεις, στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια, στις ενώσεις κ.λπ. σχετικά με τη σημασία των ιδιωτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης μέσω μιας διαδραστικό χάρτη που θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της UEHP.
Σε ένα δεύτερο βήμα, θα αναπτύξουμε επιστημονική ανάλυση της θέσης των ιδιωτικών νοσοκομείων σύμφωνα με δείκτες κοινωνικοδημογραφίας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Με αυτή τη μελέτη, θα αναπτύξουμε μια καλύτερη γνώση σχετικά με τις σχετικές επιπτώσεις του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Ο γεωγράφος Δρ Joy Raynaud είναι υπεύθυνος για το επιστημονικό έργο. Το UEHP είναι ο συντονιστής της πρόσβασης, της υποστήριξης και της διάδοσης των δεδομένων σε όλη τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του έργου

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις