Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο
Διεύθυνση:
Ιουνστινιανού 28
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνο: 2310 267026
Fax: 2310 287085
http://www.peik.gr

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις